Хмельницький національний університет

 • IV рівень акредитації, державна форма власності
 • Телефон/факс: (0382) 37-22-64, 33-74-96, 72-80-76
 • Сайт: http://www.tup.km.ua
 • Адреса: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про вуз:

Місія діяльності Університету полягає у якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 6 інститутів, до складу яких входять 14 факультетів, що забезпечують навчання за 17 напрямками освітньо-кваліфікаційної підготовки, в тому числі: економіка і підприємництво, менеджмент, педагогічна освіта, мистецтво, екологія, прикладна математика, комп’ютерні науки, міжнародні відносини, філологія, інженерна механіка, радіотехніка, електронні апарати. Сьогодні в університеті за 38 спеціальністями навчається більше 14 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 57 докторів наук, професорів, 340 кандидатів наук, доцентів.

У Хмельницькому національному університеті впроваджено ступеневу систему підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр. У рамках цієї системи функціонує п’ять навчально-наукових виробничих комплексів, до складу яких входять освітні заклади I-II рівня акредитації, загальноосвітні школи та підприємства. Університет є визнаним в Україні та за її межами науковим центром, у якому працюють більше 15-ти наукових шкіл, докторантура, аспірантура, вчені Ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

 • – денна;
 • – заочна;
 • – дистанційна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • – бакалавр;
 • – спеціаліст;
 • – магістр.

Перелік факультетів:

 • – економічний;
 • – бізнесу;
 • – менеджменту;
 • – гуманітарно-педагогічний;
 • – міжнародних відносин;
 • – інженерної механіки;
 • – прикладної математики та комп’ютерних технологій;
 • – технологій і дизайну;
 • – телекомунікаційних систем;
 • – комп’ютерних систем та програмування.

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Є підготовче відділення. Випускники відділення користуються всіма пільгами, передбаченими правилами прийому до вищих навчальних закладів.

Навчальний рік на ПВ розпочинається для слухачів вечірньої форми навчання – 16 жовтня, заочної форми навчання – 1 листопада. Термін навчання – 9 місяців. Навчальний план містить дисципліни, з яких проводяться вступні іспити. Слухачі користуються бібліотекою університету, навчальними лабораторіями, іногородні забезпечуються гуртожитком.

Додаткова інформація:

При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра денної, заочної (дистанційної) форми за державним замовленням і пільговими довгостроковими кредитами та на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, вступники проходять конкурсний відбір на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних для кожного напряму підготовки дисциплін:

 • математика, українська мова і література – для напрямів підготовки “Інженерна механіка”, “Машинобудування”, “Електромеханіка”, “Зварювання”, “Комп’ютерні науки”, “Програмна інженерія”, “Прикладна математика”, “Інформатика”, “Комп’ютерна інженерія”, “Радіотехніка”, “Радіоелектронні апарати”, “Телекомунікації”, “Технологія виробів легкої промисловості”, “Хімічна технологія”, “Економічна кібернетика”, “Економіка підприємства”, “Управління персоналом і економіка праці”, “Маркетинг”, “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит” та “Менеджмент”;
 • українська мова і література, історія України – для напряму підготовки “Філологія (Українська мова і література)”;
 • історія України, українська мова і література – для напрямів підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, “Соціальна робота”, “Соціальна педагогіка”, “Професійна освіта”, “Технологічна освіта”, “Практична психологія”.

З урахуванням специфіки умов прийому на напрям підготовки “Здоров’я людини” конкурсний відбір вступників проводиться після медичного огляду на основі іспиту з оцінки рівня їх фізичної підготовки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з історії України та української мови і літератури.

З урахуванням специфіки умов прийому на напрям підготовки “Дизайн” конкурсний відбір вступників проводиться на основі творчого конкурсу з малюнку і живопису та сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури.

Конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на напрями підготовки “Філологія (Англійська мова і література)”, “Філологія (Переклад)”, “Міжнародні відносини” проводиться на основі тестування з англійської мови та сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури.

Категорії:Uncategorized

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

 • V рівень акредитації, державна форма власності
 • Телефон/факс: (03882) 79-53-55, 72-09-23 Адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про вуз:

Бібліотека з літературою і підручниками, читальня, інтернет, зала хореографії, спортзал, комп’ютерні класи.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки.

Форми навчання:

 • – денна;
 • – заочна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • – бакалавр;
 • – магістр.

Перелік факультетів:

 • – початкове навчання;
 • – дошкільне виховання;
 • – музика;
 • – хореографія;
 • – образотворче мистецтво.

Всього в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії функціонує 11 кафедр і 5 циклових комісій:

 1. 1. Кафедра менеджменту освіти.
 2. 2. Кафедра суспільних дисциплін.
 3. 3. Кафедра шкільної педагогіки та психології.
 4. 4. Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик.
 5. 5. Кафедра української мови та літератури.
 6. 6. Кафедра іноземних мов.
 7. 7. Кафедра зарубіжної літератури та культурології.
 8. 8. Кафедра фізико-математичних дисциплін.
 9. 9. Кафедра теорії та методики мистецтв.
 10. 10. Кафедра фізичної культури та валеології.
 11. 11. Кафедра трудового навчання та художнього конструювання.
 1. 1. Циклова комісія природничих дисциплін.
 2. 2. Циклова комісія музично-теоретичних дисциплін та фахових методик.
 3. 3. Циклова комісія диригентсько-хорових дисциплін та вокалу.
 4. 4. Циклова комісія музично-інструментальних дисциплін.
 5. 5. Циклова комісія початкової музичної підготовки.
Категорії:Uncategorized

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

 • IV рівень акредитації, державна форма власності
 • Адреса: 29003, вул. Шевченка, 46
 • Телефони: 8(0382) 79-59-11
 • Веб-сайт: http://nadpsu.edu.ua/
 • E-mail: ovidko_v@mail.ru
 • Телефон/факс: 8 (0382) 72-08-02, 69-02-00 Адреса: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про вуз:

За час свого існування академією підготовлено понад 5500 офіцерів, які успішно проходять службу у підрозділах та частинах Державної прикордонної служби України, Внутрішніх військах Міністерства Внутрішніх справ, підрозділах Служби Безпеки України. З них 300 офіцерів було підготовлено для прикордонних відомств Росії, Білорусії, Молдови, Грузії, Таджикистану, Вірменії.

Сьогодні академія організаційно складається з управління, відділів і служб, 23 кафедр, 3 факультетів, ад’юнктури, докторантури, центру підготовки та перепідготовки спеціалістів, підрозділів забезпечення навчального процесу.

На підставі двосторонніх договорів академія здійснює підготовку фахівців – прикордонників для прикордонних відомств країн СНД.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра.

Форми навчання:

 • Денна форма навчання.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • – бакалавр,
 • – спеціаліст,
 • – магістр.

Перелік факультетів:

 • – військові науки,
 • – охорона та захист державного кордону,
 • – право,
 • – філологія,
 • – інженерна механіка.
  Категорії:Uncategorized

  Хмельницький університет управління та права

  • ІV рівень акредитації, державна форма власності
  • Телефон/факс: (0382) 37-32-64, 33-74-93, 71-80-00, 71-80-01
  • Сайт: http://www.univ.km.uaАдреса: м. Хмельницький, вул. Театральна, 8

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інформація про вуз:

  Хмельницький університет управління та права – вищий державний навчальний заклад, який створено постановою Кабінету Міністрів України № 606 від 4 серпня 1995 року. Заснований у 1992 році.

  В університеті навчаються юнаки та дівчата з 14 областей України, Росії та Молдови. Підготовка фахівців ведеться на юридичному факультеті, факультеті управління та економіки та заочному факультеті.

  Університет здійснює ступеневу підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст” та “Магістр” за спеціальностями – “Правознавство”, “Менеджмент організацій”, “Адміністративний менеджмент”, “Державна служба”.

  В університеті діє аспірантура.

  Студенти університету мають змогу проходити навчання за програмою підготовки офіцерів запасу Збройних Сил України на військовій кафедрі при Національній академії Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького.

  Матеріально-технічну базу університету складають 4 навчальних корпуси, криміналістична та фотолабораторії, навчальна зала судових засідань, 4 комп’ютерних класи з виходом до світової мережі “Інтернет” та інформаційно-пошукової системи “Ліга-закон”, наукова бібліотека з книжковим фондом понад 90 тисяч примірників найновіших видань, студентський гуртожиток, гуртожиток готельного типу “Енеїда”, студентська база відпочинку ім. С. Мацишена. Функціонує громадська приймальня (юридична клініка), де під час здійснення безкоштовного правового обслуговування і консультування малозабезпечених громадян, студенти-старшокурсники набувають навиків самостійної юридичної практики.

  Професорсько-викладацький склад становить 130 викладачів, з них 14 докторів наук, професорів, 58 кандидатів наук, доцентів.

  У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра.

  Форми навчання:

  • – денна;
  • – заочна.

  Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • – бакалавр;
  • – спеціаліст.

  Перелік факультетів:

  • – право;
  • – менеджмент.

  Інформація для абітурієнта

  Перелік документів, необхідних для вступу до вузу:

  • – заяву про вступ;
  • – медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її ксерокопію);
  • – шість фотокарток розміром 3х4 см.;
  • – сертифікати (сертифікат) Українського центру оцінювання якості освіти;
  • – п’ять конвертів з марками;
  • – паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

  Усі ксерокопії нотаріально завіряються за оригіналом.

  Термін подачі документів для вступу: документи приймаються з 20 червня до 15 липня.

  Додаткова інформація:

  Для вступу на факультет управління та економіки необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

  • – українська мова та література;
  • – математика.

  Для вступу на юридичний факультет необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

  • – українська мова та література;
  • – основи правознавства.
  Категорії:Uncategorized